Hlasovanie Čerstvé hlavičky

Milí rodičia

Naša MŠ sa zapojila do hlasovania Čerstvé hlavičky o prísun ovocia a zeleniny na celý šk.rok 🙂

Poprosíme o hlasovanie….. Materská škola, Mierová, Svit

na linku: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte

hlasovať:

– môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

– je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku.

Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)- môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny

O tom, ktoré základne a materské školy získajú ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka rozhodne verejnosť hlasovaním.

Hlasovanie prebieha od 28.04.2022 – 01.06.2022