INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

Prosíme rodičov budúcich prvákov, aby prišli podpísať a prevziať rozhodnutia o prijatí/ neprijatí na základné vzdelávanie ( rodič, ktorého ste uvádzali v písomnom vyhlásení o doručovaní písomností).

Termín: od 9.5.2022 do 13.5.2022 od 8.00 do 15.00 v kancelárii riaditeľky školy ( v prípade nemožnosti vyzdvihnúť si rozhodnutie v danom termíne, je možné sa telefonicky dohodnúť na inom termíne).

T.č. 0949011010

Ing. Elena Berezovskijová,

riaditeľka Spojenej školy, Mierová 134, 05921 Svit