OZNAM

Milí rodičia.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa o dočasnom obmedzení prevádzky MŠ Mierová 141 Svit Vám oznamujeme, že sa dočasne obmedzuje prevádzka MŠ na poldennú pre deti, ktorých rodičia môžu zabezpečiť starostlivosť popoludní iným spôsobom.

S účinnosťou od 06.03.2023 do ukončenia stavebných prác a uvedenia priestorov do prevádzky.