INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

Prosíme rodičov budúcich prvákov, aby prišli podpísať a prevziať rozhodnutia o prijatí/ neprijatí na základné vzdelávanie ( rodič, ktorého ste uvádzali v písomnom vyhlásení o doručovaní písomností).

Termín: od 9.5.2022 do 13.5.2022 od 8.00 do 15.00 v kancelárii riaditeľky školy ( v prípade nemožnosti vyzdvihnúť si rozhodnutie v danom termíne, je možné sa telefonicky dohodnúť na inom termíne).

T.č. 0949011010

Ing. Elena Berezovskijová,

riaditeľka Spojenej školy, Mierová 134, 05921 Svit

Hlasovanie Čerstvé hlavičky

Milí rodičia

Naša MŠ sa zapojila do hlasovania Čerstvé hlavičky o prísun ovocia a zeleniny na celý šk.rok 🙂

Poprosíme o hlasovanie….. Materská škola, Mierová, Svit

na linku: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte

hlasovať:

– môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

– je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku.

Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)- môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny

O tom, ktoré základne a materské školy získajú ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka rozhodne verejnosť hlasovaním.

Hlasovanie prebieha od 28.04.2022 – 01.06.2022