Trieda VČIELKY

Pani učiteľky:

Alena Valášková

Zuzana Firmentová