Trieda JEŽKOVIA

(EP Školská 21)

Pani učiteľky:

Mgr. Martina Maličká – zástupkyňa MŠ

Bc. Jana Bachratá