Trieda SLNIEČKA

Pani učiteľky:

Iveta Kleinová

Renáta Kantorová