Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci – Materská škola, Mierová 141, 059 21 Svit

   Mgr. Katarína Dudášová – riaditeľka  

   Zuzana Firmentová   – zástupkyňa MŠ

   Zuzana Čunderlíková   

   Mgr. Alžbeta Hurčalová  

   Alena Valášková  

   Emília Rišová  

   Mgr. Martina Maličká  

  Renáta Kantorová

   Iveta Kleinová  

   Vlasta Poništová  

   Mária Ľachová  

   Andrea Ringošová  

   Bc. Erika Dugasová  

   Edita Mikušová  

   Mgr. Alena Krajčovičová  

Bc. Karolína Monika Kocúnová

Pedagogickí zamestnanci EP – Materská škola, Školská 21, 059 21 Svit  

   Mgr. Andrea Gorelová – zástupkyňa MŠ  

   Mgr. Jana Kováčová  

   Bc. Jana Bachratá  

   Mgr. Eva Svočáková

  

Nepedagogickí zamestnanci – Materská škola, Mierová 141, 059 21 Svit

  Katarína Mičianová

  Lucia Čižíková

  Bc. Jana Enekešová

 

Nepedagogickí zamestnanci EP – Materská škola, Školská 21, 059 21 Svit

  Zuzana Štefančíková

Školská jedáleň Materská škola Mierová 141, 059 21 Svit

  Mária Bizoňová – vedúca ŠJ

  Iveta Regecová

  Denisa Sokolyová

Martina Jurčová

Klusková Daniela

Školská jedáleň EP – Materská škola, Školská 21, 059 21 Svit

  Mária Bizoňová – vedúca ŠJ

  Zuzana Čilíková

Katarína Slanináková