Trieda LIENKY


Pani učiteľky:

Zuzana Čunderlíková

Mgr. Alžbeta Hurčalová