Trieda ŽIRAFKY


Pani učiteľky:

Mgr. Katarína Dudášová . riad. MŠ

Mgr. Andrea Gorelová