Rada školy pri MŠ

Rada školy pri MŠ Mierova 141 Svit

Predseda RŠ: Žaneta Galajdová

Členovia RŠ: Jana Kováčová

Renáta Brajerová

Martin Mička

Milan Jambor

Lenka Sako

Gabriela Očvárová

Blanka Fúrová

Jana Maličká

Júlia Reháková

Lívia Vojsovičová