Trieda SOVIČKY

(EP Školská 21)

Pani učiteľky:

Mgr. Andrea Gorelová – zástupkyňa MŠ

Mgr. Jana Kováčová