Trieda SOVIČKY

(EP Školská 21)

Pani učiteľky:

Mgr. Jana Kováčová

Mária Ľachová