Trieda MRAVČEKY


Pani učiteľky:

Vlasta Poništová

Edita Mikušová