Jarné fotenie detí

Milí rodičia, tento rok máme jarné fotenie.

Záujem o fotenie poprosíme záväzne nahlásiť p.učiteľke v triede.

09.04. 2024 – sa fotia deti v MŠ – Mierová 141

10.04. 2024 – sa fotia deti v MŠ – Školská 21. 🙂